کار خیر بازیگران

موضوع :مراسم و همایش ۷ اسفند ۱۳۹۳

عکس‌های عیادت و بازدید جمعی از بازیگران و هنرمندان از بنیاد خیریه کامرانی (سالمندان) / اسفند 93

بازدید بازیگران و هنرمندان از بنیاد خیریه کامرانی سالمندان

تعداد بازدید 6,646 بازدید

عکسهای بازیگران در موسسه خیریه سپاس

تعداد بازدید 15,255 بازدید
موضوع :گوناگون ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

 عکسهای کتایون ریاحی سفیر مهرافرین در زادهدان

تعداد بازدید 42,832 بازدید