پوریا پورسرخ کمک به زلزله زدگان

موضوع :مراسم و همایش ۲۹ مرداد ۱۳۹۱

تصاویر جمع آوری کمکهای نقدی به زلزله زدگان آذربایجان توسط هنرمندان

 کمک به زلزله زدگان توسط بازیگران

تعداد بازدید 31,745 بازدید