هنرمندان در جشن روز سینما

موضوع :مراسم و همایش ۲۰ شهریور ۱۳۹۴

جشن روز ملی سینما 93

عکسهای جشن روز ملی سینما با حضور هنرمندان,بازیگران و مسئولین / شهریور ماه 93

تعداد بازدید 8,319 بازدید