هنرمندان در تشییع پاشایی

موضوع :مراسم و همایش ۲۹ آبان ۱۳۹۳

عکسهای مراسم تشییع مرحوم مرتضی پاشایی با حضور گسترده مردم,هوادران و هنرمندان

مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری مرتضی پاشایی

تعداد بازدید 42,763 بازدید