مهمانان کنسرت مهدی یراحی

عکس های کنسرت زمستانی مهدی یراحی بهمن 2

تعداد بازدید 5,439 بازدید

حضور محسن چاوشی در سالن اجرای برنامه با استقبال فوق العاده حاضرین در سالن رو به رو شد و

چاوشی نیز به خوبی به ابراز احساسات حاضران در سالن پاسخ داد.

محسن چاوشی در کنسرت مهدی یراحی

تعداد بازدید 9,801 بازدید