مهسا کریم زاده

موضوع :دنیای هنرمندان ۱۹ مرداد ۱۳۹۲

عکسهای نشست خبری سریال خروس

تعداد بازدید 7,418 بازدید

عکسهای سریال خروس _ The Rooser Serial

تعداد بازدید 12,715 بازدید
موضوع :دنیای هنرمندان ۲۵ مهر ۱۳۹۰

سریال از یاد رفته

تعداد بازدید 27,034 بازدید