ملاقات بازیگران با رییس جمهور

موضوع :مراسم و همایش ۱۹ دی ۱۳۹۲

عکس های اولین دیدار هنرمندان و بازیگران با رییس جمهور

دیدار هنرمندان و بازیگران با رییس جمهور

تعداد بازدید 2,700 بازدید