محمدرضا شجریان در تشییع سیمین بهبانی

عکسهای مراسم تشییع جنازه پیکر مرحومه سیمین بهبهانی

مراسم تشییع سیمین بهبهانی

تعداد بازدید 11,311 بازدید