مجری سال تحویل 96 شبکه دو

موضوع :تلویزیون ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

برنامه ها و مجریان سال تحویل 96

مجریان برنامه های سال تحویل 96

با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شبکه های مخنلف تلویزیونی صدا سیما در تدارک ویژه برنامه سال تحویل نوروز می باشند.

تهیه کنندگان و سازندگان تمامی سعی شان را میکنند تا در لحظات تحویل سال خاطرات خوبی را برای مخاطبین ایجاد کنند و به نوعی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در ادامه به معرفی این برنامه ها و مجریان شان + ساعت پخش و شروع می پردازیم

تعداد بازدید 4,028 بازدید