مادر مجید صالحی

گزارش تصویری مراسم ختم مادر مجید صالحی با حضور برخی بازیگران

 مراسم ختم مادر مجید صالحی

تعداد بازدید 54,921 بازدید
موضوع :مراسم و همایش ۵ مرداد ۱۳۹۱

 مراسم تشییع مادر مجید صالحی

تعداد بازدید 53,459 بازدید