شیوا ابراهیمی

عکسهای جدید از مراسم تقدیر از سریال پرده نشین در

 مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه با حضور برخی بازیگران و عوامل سریال

مراسم تقدیر از بازیگران پرده نشین

تعداد بازدید 4,489 بازدید

عکسهای مراسم تقدیر از عوامل سریال فرات

تعداد بازدید 21,790 بازدید