سریال قطب شمال چند قسمت است ؟

موضوع :زمان پخش برنامه ها و سریال ها ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

روزهای پخش سریال قطب شمال

سریال قطب شمال جدیدترین سریال نمایش خانگی می باشد که در اردیبهشت ماه سال 1403شروع به پخش کرد

کارگردان این سریال امین محمودی یکتا می باشد که اولین تجربه کارگردانی اش است

روزهای پخش سریال قطب شمال

این سریال از 7 اردیبهشت ماه 1403 شروع به پخش کرده است . این سریال روزهای جمعه 8 صبح پخش میگردد

تعداد بازدید 448 بازدید