رضا رویگری در رونمایی البوم سایه روشن

 رونمایی از البوم سایه روشن با حضور بازیگران

تعداد بازدید 37,009 بازدید