دانلود چهلم مرتضی پاشایی

موضوع :مراسم و همایش ۴ دی ۱۳۹۳

عکسهای مراسم چهلم مرحوم مرتضی پاشایی با حضور خانواده,مردم و جمعی از هنرمندان / دی ماه 93

چهلم مرتضی پاشایی, مراسم چهلم مرتضی پاشایی

تعداد بازدید 7,842 بازدید