برگزیدگان شانزدهمین جشن سینما

موضوع :مراسم و همایش ۲۳ شهریور ۱۳۹۳

اهدای تندیس برگزیدگان شانزدهمین جشن سینمای ایران

عکسهای اهدای تندیس های شانزدهمین جشن سینمای ایران ( سال 93) به شیوه ای متفاوت

تعداد بازدید 4,804 بازدید