برندگان سین مثل سریال

موضوع :تلویزیون

برنامه سین مثل سریال به انتخاب بهترین های تلویزیون در سال 95 پرداخته بود و در برنامه سال تحویل 96 برگزیدگان و برندگان این برنامه اعلام شدند.

بدین ترتیب شبنم قلی خانی بهترین بازیگر زن و کامران تفتی به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شدند.

همچنین سریال محله گل و بلبل نیز به عنوان بهترین سریال سال 95 انتخاب شد.

تعداد بازدید 3,641 بازدید