برنده مسابقه پدرخوانده کیست ؟

زمان و روزهای پخش برنامه پدرخوانده

رئالیتی شو پدرخوانده به کارگردانی سعید ابوطالب آمده پخش شد.

روزهای پخش مسابقه بازی پدرخوانده

گفته شده است این برنامه دوشنبه هر هفته ساعت 8 شب از پلتفرم فیلم نت پخش میگردد.

تعداد بازدید 1,482 بازدید