بازی فوتسال هنرمندان

موضوع :مراسم و همایش ۷ آذر ۱۳۹۳

عکسهای دیدار و بازی فوتسال خیریه یاران حجازی با تیم هنرمندان و ستارگان سینما و موسیقی / آذر ماه 93

عکس بازی فوتسال یاران حجازی با تیم هنرمندان سینما و موسیقی

تعداد بازدید 5,462 بازدید