بازیگران در خیریه کامرانی

موضوع :مراسم و همایش ۷ اسفند ۱۳۹۳

عکس‌های عیادت و بازدید جمعی از بازیگران و هنرمندان از بنیاد خیریه کامرانی (سالمندان) / اسفند 93

بازدید بازیگران و هنرمندان از بنیاد خیریه کامرانی سالمندان

تعداد بازدید 6,645 بازدید