بازیگران در تشییع مرتضی احمدی

موضوع :مراسم و همایش ۳ دی ۱۳۹۳

عکسهای مراسم تشییع پیکر مرحوم مرتضی احمدی با حضور مردم و هنرمندان

تشییع مرتضی احمدی, تشییع جنازه مرتضی احمدی

تعداد بازدید 9,327 بازدید