بازیگران در تبریز

موضوع :مراسم و همایش ۹ شهریور ۱۳۹۲

بازدید جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون در جریان سفر به تبریز از جاذبه های تاریخی و گردشگری این شهر

عکسهای بازیگران در سفر به تبریز

تعداد بازدید 23,364 بازدید

عکسهای بازیگران در تبریز / شهریور 92

تعداد بازدید 23,568 بازدید