اکران لامپ 100 در سینما آفریقا

موضوع :مراسم و همایش ۲۷ بهمن ۱۳۹۳

عکسهای مراسم اکران خصوصی فیلم لامپ 100 با حضور هنرمندان

فیلم لامپ 100, اکران خصوصی فیلم لامپ 100

تعداد بازدید 7,269 بازدید