اکران خصوصی جامه دران

موضوع :مراسم و همایش ۱۳ دی ۱۳۹۳

عکسهای مراسم رونمایی و اکران خصوصی فیلم جامه دارن با حضور برخی از بازیگران و هنرمندان

مراسم اکران خصوصی فیلم جامه داران

تعداد بازدید 6,885 بازدید