اهدا خون بازیگران

موضوع :مراسم و همایش ۱۳ مرداد ۱۳۹۳

عکسهای از اهدای خون برخی از بازیگران و سینما گران به جنگ زدگان غزه

اهدای خون بازیگران به مردم غزه, اهدای خون هنرمندان به غزه

تعداد بازدید 8,715 بازدید