اهدای خون حمید فرخ نژاد

موضوع :گوناگون ۲۵ مرداد ۱۳۹۱

عکس های اهدای خون حامد بهداد و حمید فرخ نژاد به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

 اهدای خون حامد بهداد و حمید فرخ نژاد زلزله زدگان آذربایجان

تعداد بازدید 26,973 بازدید