امیر جعفری و پسرش

مجموعه عکس منتخب از بازیگران و هنرمندان ایرانی ویژه مهر ماه 1392

عکس بازیگران مهر 92

تعداد بازدید 38,422 بازدید
موضوع :بازیگران مرد ایرانی ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

عکسهای بازیگران مرد ایرانی فروردین 92

تعداد بازدید 30,187 بازدید
موضوع :گوناگون

 امیر جعفری و پسرش در تمرین فوتبال

تعداد بازدید 10,388 بازدید