افطاری بازیگران با دکتر روحانی

موضوع :مراسم و همایش ۷ مرداد ۱۳۹۳

مراسم افطاری رییس جمهور با هنرمندان و بازیگران

تعداد بازدید 10,318 بازدید