اصغر فرهادی برنده اسکار 2012

موضوع :گوناگون ۸ اسفند ۱۳۹۰

مراسم اسکار 2012 - Oscar 2012

تعداد بازدید 41,322 بازدید