اختتامیه جشنواره فیلم ویدیویی

موضوع :دنیای هنرمندان ۳ تیر ۱۳۹۱

عکس های مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ویدیوئی با حضور برخی هنرمندان

 عکسهای مراسم اختتامیه تولیدات ویدویی

تعداد بازدید 25,151 بازدید