موضوع :برنامه خوشا شیراز ۷ بهمن ۱۳۹۰به روز شده
موضوع :دنیای هنرمندان ۷ بهمن ۱۳۹۰به روز شده
موضوع :بازیگران مرد ایرانی ، مراسم و همایش ۵ بهمن ۱۳۹۰به روز شده
موضوع :گوناگون ۱۶ اسفند ۱۳۹۲به روز شده

نگین صدق گویا ,عکس جدید از نگین صدق گویا بازیگر زن

عکس بازیگران زن >> نگین صدق گویا ( بازیگر سینما و تلویزیون)

موضوع :بازیگران مرد ایرانی ۲ بهمن ۱۳۹۰به روز شده