موضوع :دنیای هنرمندان ۲۱ مرداد ۱۳۹۱به روز شده
موضوع :دنیای هنرمندان ۱۵ مرداد ۱۳۹۱به روز شده

عکس های مراسم افطاری باشگاه هنرمندان – مرداد ماه 91

 عکسهای افطاری باشگاه هنرمندان

موضوع :دنیای هنرمندان ۱۸ مرداد ۱۳۹۱به روز شده

گزارش تصویری مراسم ختم مادر مجید صالحی با حضور برخی بازیگران

 مراسم ختم مادر مجید صالحی

موضوع :گوناگون ۲۱ مرداد ۱۳۹۱به روز شده
موضوع :عکس مجلات ۱۵ مرداد ۱۳۹۱به روز شده
موضوع :گوناگون ۱۵ مرداد ۱۳۹۱به روز شده

تصاویر جدید سریال خداحافظ بچه

 سریال خداحافظ بچه