موضوع :برنامه خوشا شیراز ۹ شهریور ۱۳۹۲به روز شده
موضوع :مراسم و همایش ۹ شهریور ۱۳۹۲به روز شده

بازدید جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون در جریان سفر به تبریز از جاذبه های تاریخی و گردشگری این شهر

عکسهای بازیگران در سفر به تبریز

موضوع :مراسم و همایش ۹ شهریور ۱۳۹۲به روز شده
موضوع :بازیگران مرد ایرانی ۹ شهریور ۱۳۹۲به روز شده

عکس های منتخب از بازیگران مرد ایرانی / ویژه شهریور ماه 1392

عکسهای بازیگران ایرانی شهریور 92