دانلود فیلم رگ خواب دانلود فیلم اکسیدان

تصاویر کمک بازیگران به زلزله اذربایجان

موضوع :مراسم و همایش 29 مرداد 1391

تصاویر جمع آوری کمکهای نقدی به زلزله زدگان آذربایجان توسط هنرمندان

 کمک به زلزله زدگان توسط بازیگران

تعداد بازدید 30,675 بازدید