دانلود فیلم رگ خواب دانلود فیلم اکسیدان

اهدا خون بازیگران

موضوع :مراسم و همایش 13 مرداد 1393

عکسهای از اهدای خون برخی از بازیگران و سینما گران به جنگ زدگان غزه

اهدای خون بازیگران به مردم غزه, اهدای خون هنرمندان به غزه

تعداد بازدید 7,953 بازدید