اختتامیه دومین جشنواره جام جم

موضوع :اختتامیه جشنواره جام جم 29 ژانویه 2013

سری دوم تصاویر اختتامیه جشنواره تلوزیونی جام جم با حضور هنرمندان – بهمن ماه 91

 تصاویر اختتامیه دومین جشنواره جام جم

تعداد بازدید 35,364 بازدید